Ako účtovať Besteron?

utorok, 13 decembra |  2016

Na trhu sa neustále objavujú nové a nové služby, ktoré riešia problémy doby a napĺňajú potreby zákazníkov. Zjednodušujú život obyčajným ľudom ako aj podnikateľom. Akékoľvek moderné riešenie prinesiete, musíte vždy dbať na jeho súlad so všetkými tuzemskými a inými právnymi normami. Nájsť spojitosť medzi rokmi starými právnymi úpravami a modernými službami je často komplikované, a ľudia sú často zmätení s výkladom zákonov a noriem a pri ich aplikácií do ich podnikania.

Používanie moderných služieb online prostredia, akými sú aj platobné brány zjednodušuje podnikateľom život, no neodstraňuje povinnosť viesť aj o takýchto platbách dôkladné účtovníctvo. Na Slovensku účtovanie platieb cez platobné brány neupravuje nijaký samostatný, špeciálny právny predpis. Neexistuje teda žiadny presný a jednoznačný návod, ako v taktomto prípade postupovať. No povinnosť tu je, preto je potrebné postup si odvodiť podľa existujúcich pravidiel. Ako teda účtovať platby z platobnej brány Besteron?

 

SZČO s paušálnymi výdavkami:

Paušalisti” vedú len evidenciu pohľadávok (teda vyšlých faktúr) a príjmov. Teda stačí viesť evidenciu plných súm vyšlých faktúr a plných (tj bez poplatkov) úhrad za tieto faktúry (napr. v jednej tabuľke). Ich príjmom na účely daní sú teda úhrady, ktoré im kupujúci zaplatili (cez Besteron) bez zohľadnenia zrazených poplatkov. Poplatky Besteronu sú síce pre nich výdavkami, no nie daňovými – na daňové účely si môžu odpočítať len paušálne výdavky (plus zaplatené odvody), poplatky platobnej bráne teda nemusia vôbec evidovať.

 

Eseročky a iné firmy s podvojným účtovníctvom:

Evidujú aj reálne náklady – a tými sú aj poplatky platobnej bráne. Rovnako musia zachytiť každý pohyb peňažných prostriedkov. Každú faktúru a jej úhradu teda musia účtovať takto:

  1. faktúra (vznik pohľadávky) – suma 500 EUR (účtovanie 311/604)
  2. úhrada faktúry v službe Besteron – suma 500 EUR (účtovanie 315/311)
  3. zúčtovanie poplatku na základe avíza z Besteronu – suma 0,89 EUR (účtovanie 568/315)
  4. inkaso sumy pohľadávky zníženej o poplatok na bankový účet – suma 499,11 EUR (účtovanie 211/315)

 

SZČO s daňovou evidenciou:

Evidujú pohľadávky, príjmy ako aj reálne náklady. Presný postup pre daňovú evidenciu nie je predpísaný, je teda na samotnom podnikateľovi resp. jeho účtovníkovi. Je možné viesť jednoduchú evidenciu pohľadávok a príjmov ako v prípade “paušalistov” (v plnej sume) a napr. 1x mesačne evidovať v daňových nákladoch poplatky zaplatené prevádzkovateľovi platobnej brány.

Článok prebraný od nášho partnera Superfaktúra 

author
Tomáš Neupauer

Diskusia k článku