Zmeny pravidiel pre .sk domény v praxi

streda, 21 decembra |  2016

Či už otvárate e-shop, zakladáte blog alebo akúkoľvek web stránku, výber domény a hostingu bude jedna z prvých vecí, ktoré budete musieť riešiť. Správny názov domény môže mať vplyv na zobrazovanie vašej webovej stránky na popredných pozíciách vo vyhľadávačoch. Doména má preto pre obchodníka veľkú hodnotu, najmä pokiaľ obsahuje názov spoločnosti, služby alebo produktu, ktorý predáva. Preto boli niektoré domény  vo svete predané za státisíce až milióny dolárov.

Na Slovensku má naše domény najvyššej úrovne (.sk) na starosti Centrálny register slovenskej národnej domény - spoločnosť SK-NIC. Správca slovenských internetových domén, avizoval zmenu pravidiel pri registrácií domén už v roku 2012. Všetko však zostalo len pri slovách a komisia sa od vtedy stretávala len sporadicky. Pravdepodobne aj personálne zmeny prispeli k tomu, že sa SK-NIC konečne rozhýbal. Po minuloročnom, historicky prvom stretnutí medzi registrom a najväčšími registrátormi domén na Slovensku, diskutované a avizované zmeny konečne prichádzajú. Nové pravidlá začínajú platiť od 9. januára 2017. 

 

Čo sa vlastne mení?

 

  • zrušenie pravidla, ktoré umožňovalo registráciu a vlastníctvo (držiteľstvo) .sk domény len slovenským subjektom

Po novom to už neplatí a jedinou podmienkou bude doručovacia adresa v jednom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, kam okrem všetkých členských štátov EÚ patrí aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Doteraz si .sk doménu mohol registrovať len slovenský subjekt, ktorý musel mať s SK-NIC uzatvorenú rámcovú zmluvu. To predstavovalo pre zahraničné subjekty prekážku. Registrátori tento problém obchádzali rôznymi spôsobmi. České subjekty toto pravidlo riešili väčšinou spôsobom, že zakladali dcérske spoločnosti alebo organizačné zložky.

 

  • najzásadnejšou zmenou je, že s novými pravidlami zanikne takzvané "proxy držiteľstvo domén"

Najčastejším spôsobom akým, sa "obchádzal" aj vyššie spomenutý problém pri registrácií zahraničných subjektov, bolo takzvané "proxy držiteľstvo domén". To znamená, že držiteľom domény sa stával jej registrátor (väčšinou teda hostingová spoločnosť), a nie jej skutočný vlastník = klient. To spôsobilo nedávno problém aj niekoľkým hostingovým spoločnostiam. Z právneho hľadiska totiž za obsah na webe zodpovedá držiteľ domény (vlastník). Ak je ním cez toto "proxy vlastníctvo" hostigová spoločnosť, je de facto zodpovedná za obsah na stránke. ktorý tam však pridáva a prezentuje klient. Napríklad nelegálne poskytovanie hazardných hier. Od janurára by sa toto už stať nemalo.
 

  • zjednodušenie životného cyklu domén

Proces prihlasovania a registrácie domén prebiehal rôznymi fázami, ktoré mohli za určitých okolností prebiehať aj niekoľko mesiacov. Špekulanti tak mohli domény vyžívať zadarmo, prípadne ich predávať za mnohonásobne vyššie ceny. Po novom bude pravidlo jednoduché. Pokiaľ nebude doména zaplatená, jednoducho nebude registrovaná. Doteraz bolo možné domény registrovať len na rok, a možnosť predĺžiť si registráciu až posledný mesiac pred jej expiráciou. Po novom pribudne možnosť registrácie domén až na 10 rokov, čo zjednoduší celý cyklus a aj jeho administráciu.

 

  • nový spôsob riešenia sporov, viac na TU

 

Znie to neuveriteľne, ale slovenský subjekt = registrátor musel za každého majiteľa domény posielať potrebné dokumenty v listinnej podobe, čo predstavovalo absurdnú a zbytočnú byrokratickú zátaž. Po novom sa všetko bude riešiť elektronicky.  Testovaciu fázu nového API prostredia na automatizovanú komunikáciu s novým registračným systémom SYDORA spustila SK-NIC len v októbri,  značne oneskorene ako sa pôvodne plánovalo.

 
  • zmena cien a poplatkov

Nad nimi stále visí otáznik.  Treba zdôrazniť, že nákupná cena .sk domény sa v súčasnosti pohybuje na úrovni od 11-19 eur. To je v porovnaní s doménami .cz alebo .eu pomerne vysoká cena.Cena sa však priamoúmerne odvíja od poplatku, ktorý je nutné zaplatiť pri zmene registrátora. Ten v súčasnosti činí 6,60€.Keďže však odpadá nutnosť posielať všetky dokumenty v listinnej forme, na mieste je otázka, aký bude mať tento poplatok zmysel keď bude všetko prebiehať elektronicky? Zrušenie "poplatku za nič" by mohlo mať pozitívny dopad aj na ceny .sk domén na Slovensku.  Tie sú podľa viacerých zbytočne vysoké. Preto mnohí užívatelia volia namiesto sk. domény radšej lacnejšie variant napr. .eu, prípadne aj  .com alebo .net.

SK-NIC je súkromný subjekt, v podstate monopol a cieľom je samozrejme dosahovať zisk. Jedinou potvrdenou informáciou je, že začne platiť nový cenník. Podľa vyjadrenia SK-NIC na ich webovej stránke, by sa cena za registráciu domény najvyššej úrovne, mala znížiť o polovicu, na jednotnú cenu 10 € bez DPH. Nová jednotná cena bude platiť pre všetkých, bez ohľadu na množstvo nimi registrovaných domén.

Zmeny v praxi - odpovedá Websupport a Webglobe-Yegon

Čo to v praxi celé znamená? A hlavne, ako to zasiahne nás, e-shopy a koncových užívateľov, ktorý máme registrované svoje domény? O vyjadrenie sme požiadali dve hostingové spoločnosti, Websupport a Webglobe-Yegon


Ako sa nové zmeny dotknú vašich klientov a ako bude prebiehať celý proces, najmä zmena držiteľov domény?

Wesupport:
 V prvom rade treba povedať, že zmeny držiteľov budú prebiehať automaticky cez API, ktorú SK-NIC sprístupní všetkým registrátorom v novom systéme. Všetky domény prevedieme my ako súčasný držiteľ a registrátor na klienta, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu k danej doméne. Naši klienti tak nebudú musieť posielať žiadne žiadosti do SK-NICu. Všetkých klientov budeme o zmenách a krokoch včas priamo informovať. 

 Webglobe - Yegon: Celý proces zmeny držiteľa domén bude prebiehať elektronicky a v našej réžii. Koncoví klienti nebudú musieť vykonať žiadne kroky smerom k SK-NIC. Ako registrátor budeme klientov žiadať iba o kontrolu a prípadnú aktualizáciu údajov v našich systémoch. Tieto potom odošleme do SK-NIC.


Čo sa stane v prípade, že zmenu nebude možné vykonať?

Wesupport: Predpokladáme, že prevod u väčšiny domén bude bezproblémový. V individuálnych prípadoch kde nastanú prekážky k prevodu domény budeme takéto situácie komunikovať a hľadať riešenie priamo s klientom.  

Webglobe - Yegon: Jediným problematickým prípadom je vlastník domény mimo EÚ. To bude s najväčšou pravdepodobnosťou naďalej riešené registráciou na iný rezidenčný subjekt. Či ho zabezpečíme my potvrdiť ešte nevieme.

Odzrkadlia sa zmeny aj na cenách domén?

Wesupport: Uvedené zmeny sú sprevádzané aj úpravou cenotvorby, ktorú sme už pri registrácii nových domén aplikovali. Od septembra 2016 môžu u nás zákazníci získať .sk doménu za 7,90 € bez DPH namiesto dlhoročných 12,30€. Od nového roka sa upraví aj cena za predĺženie, o čom budeme s dostatočným predstihom informovať.

Webglobe - Yegon: Je v našom záujme prípadné zmeny premietnúť aj do koncových cien pre našich klientov. Rovnako ako tomu bolo nedávno, kedy sme okamžite po znížení cien samotným SK-NIC nastavili novú cenu aj my. Definitívné ceny predstavíme s blížiacim sa termínom ich platnosti a v dostatočnom predstihu. 
---Doplnené 11.1.2016 Aktuálne ceny Webglobe - Yegon nájdete tu.--

SK-nic sľubuje lacnejšiu, jednoduchšiu registráciu pre veľkých a malých registrátorov a držiteľov domien. V súčasnosti je na Slovensku registrovaných viac ako 340 tisíc domén s koncovkou .sk. Väčšina avizovaných zmien bude predstavovať zosúladenie s postupmi v zahraničí. Dúfame, že zmeny budú účinné, budú mať pozitívny dopad a prispejú k rozvoju online služieb na Slovensku.

Ďakujeme aj za vyjdrania z Websupportu a Webglobe - Yegon


Zdroje a linky pre viacej detailov:

Kompletné nové pravidlá

Viac  novom API

Viac o novom životnom cykle domén

SK.NIC

author
Tomáš Neupauer

Diskusia k článku