Nakupovanie a predaj online v rámci EÚ

štvrtok, 23 februára |  2017

Internet a nové digitálne technológie postupne odbúravajú hranice medzi krajinami a ich obyvateľmi. Pre mnohých z nás je dnes už prirodzené objednávať si tovar zo zahraničia. Naproti tomu je zase snaha eshopov expandovať na zahraničné trhy, ako prirodzený krok v ich rozvoji. Aj napriek tomu v tomto procese stále existuje množstvo prekážok a nástrah. 


Nejednotná a rozdrobená legislatíva, vysoké náklady pre obchodníkov a taktiež nízka dôvera spotrebiteľov pri nákupe online - špeciálne pri nákupe z inej krajiny. To sú len niektoré z nich. Na druhej strane dochádza k určite forme diskriminácie  obchodníkmi, ktorí často umelo zvyšujú ceny pre zahraničných spotrebiteľov alebo vytvárajú ďalšie prekážky. Podľa poslednej správy od Európskeho spotrebiteľského centra*, bolo medzi rokmi 2013 a 2015 prijatých o 140% viac sťažností od spotrebiteľov ako v predchádzajúcom období, ktoré sa týkali slobody nakupovania na internete v rámci EÚ.

Odstraňovať tieto prekážky sa snaží EÚ na čele s Európskou komisiou. Podpredseda Európskej Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip tvrdí: „Cezhraničný obchod podnikov, najmä tých najmenších, môže rásť cez hranice pri nižších nákladoch vďaka spoločnému súboru pravidiel EÚ namiesto spleti vnútroštátnych zákonov. Začína sa formovať jednotný digitálny trh, ktorý zlepší život ľudí, v ktorom sú digitálne technológie všadeprítomné.”*
 

A čo slovenské eshopy?
Na názor sme sa opýtali Tomáš Vrtíka, obchodného manažére spoločnosti ShopSupport, ktoré sa okrem iného zaoberá aj expaziou eshopov na zahraničné trhy. "Ak sa bavíme o slovenských e-shopoch, tak za najväčšiu prekážku pri expanzii e-shopu považujem lokálne zmýšľanie. Nerád to hovorím, ale typický slovenský e-shopár má čo robiť, aby prežil vy vysokej česko-slovenskej konkurencii. Pritom práve expanzia napr. do Maďarska alebo Rumunska v sebe skrýva obrovské možnosti. Vo všeobecnosti však e-shopy pri expnazii narážajú na jazykovú bariéru, problémy s personálnym obsadením a lokálnu neznalosť trhu. Aj preto vznikol ShopSupport.sk."
 

Zmýšľanie obchodníkov a silná konkurencia sú jedny z ďaľších dôvodov nevyužitého potenciálu trhu. EÚ sa pomocou vytvárania regulačných nástrojov, vhodných legislatívnych opatrení sa má zabezpečiť, aby poskytovanie digitálnych služieb a online predaj a nákup nekončil len na hraniciach jednotlivých štátov. V posledných rokoch Európska komisia predložila niekoľko takýchto  návrhov, ktoré  majú odstrániť prekážky cezhraničného obchodu v EÚ majú viesť k jednotnému digitálnemu trhu a hlavne k zlepšeniu ochrany spotrebiteľa pri nákupoch cez internet v celej EÚ. Dôraz sa kládol taktiež na hľadanie alternatívneho riešenie sporov, ktoré sú pri takomto obchovovaní bohužiaľ vyskytujú, a často končia na súdoch.
 

Riešenie sťažností online nákupu v EÚ

Jednou z iniciatív pri ochrane spotrebiteľa a touto alternatívnou formou riešenie sporov je platforma "Riešenie sporov online" (Online Dispute Resolution of the European Commision). Platforma je preložená do každého z 23 oficiálnych jazykov EÚ. Aj napriek počiatočným problémom platformu využíva čoraz viac ľudí. Za svoj rok fungovania priniesla zaujímavú štatistiku, ktorá ukazuje koľko sťažností bolo cez ňu podaných z jednotlivých krajín, a taktiež voči ktorým krajinám to bolo.

(detail po rozkliknutí)


Zaujímavosti z tabuľky:

  • dovedna bolo podaných viac ako 27 000 sťažností,
  • najviac sťažností podali Nemci (5882),
  • najviac sťažností na obyvateľa však podali Briti,
  • viac ako 2/3 sťažností bolo voči národným- tuzemským obchodníkov,
  • najčastejším artiklom sťažností bolo oblečenie a topánky, nasledovali aerolinky,
  • na Slovensku bolo podaných dokopy 105 sťažností, z toho 81 na obchodníkov v inej krajine EÚ, a 24 na tuzemských,
  • voči našim obchodníkom bolo podaných 73 sťažností, už spomínaných 24 tuzemských, zvyšných 49 prišlo z EÚ

Tabuľka je neustále aktualizovaná, a hodnoty sa neustále menia.
 

Ako to funguje podávanie stažnosti?

Základom je vybrať si subjekt, ktorý bude sťažnosť riešiť, s ktorým musí súhlasiť aj druhá strana. Každý subjekt má vlastné pravidla a postupy riešenia. Výhodou riešenia sporov takouto cestou je, že ide o lacnejší, rýchlejší a jednoduchší proces ako ísť na súd. Celý postup trvá zvyčajne 90 dní. Samozrejme stále platí, že spotrebiteľ musí najprv kontaktovať obchodníka sám, a snažiť sa spor vyriešiť pred tým ako vznesie stažnosť a začne alternatívne riešenie sporu
 

Iniciatíva má však aj veľa problémov. Vychádzajú najmä z faktu, že množstvo spotrebiteľov nepozná svoje práva. Naopak samotná platforma má problem existenčný - množstvo ľudí ani nevie, že takáto platforma existuje. Tak isto stránka platformy pre Slovensko v súčasnosti neumožňuje podávať riešenia sporov pre niektoré vybrané odvetvia a krajiny, medzi nimi Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko a Španielsko.

Trhový potenciál

Podľa posledných údajov* iba 12% maloobchodníkov v EÚ umožňuje predaj spotrebiteľom do iných krajín EÚ, a naopak iba 15% spotrebiteľov nakupuje cez internet z iného štátu EÚ. Potenciál otvoreného online trhu v rámci EÚ nieje v súčasnosti ani z ďaleka naplnený. Tak prečo ho nevyužiť?


Predávate svoj tovar aj v rámci EÚ? Aké máte skúsenosti s riešeniami sporov vy? Podeľte sa o vaše skúsenosti s nami a ostatnými v komentároch!
 

Presný postup a viac informácií o tejto alternatíve riešenia sporov nájdete TUZdroje článku:

1. https://ecommercenews.eu

2. http://www.eccireland.ie/wp-content/uploads/2016/12/Services-Doc-web-1.pdf

3. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

4. http://www.teraz.sk/zahranicie/eu-nove-zmluvne-pravidla-obchod/170452-clanok.html

5. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_sk.htm

author
Tomáš Neupauer

Diskusia k článku