Nakupovanie a predaj online v rámci EÚ #2

sobota, 8 apríla |  2017

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA - The European Banking Authority) pozmenil pripravovaný návrh smernice Európskej únie 2015/2366 „o platobných službách na vnútornom trhu“. EBA vo svojej požiadavke plánoval sprísnenie overovania zákazníkov pri online platbách. V návrhu okrem iného bola požiadavka na to, aby pri každej platbe nad 10 eur bolo vyžadované dodatočné overenie zákazníka,  napríklad pomocou hesla, kódu alebo nutnosti použiť čítačku kariet. 

 

Čo by to v praxi znamenalo?

EBA dostala až 260 návrhov a pripomienok na nimi pripravovaný návrh technických noriem. K odporcom návrhu patrila aj kartová spoločnosť Visa. Podľa nej by návrh v pôvodnej podobe znamenal „značné narušenie online platobného procesu a nakupovania cez internet ako takého, a spôsobil by nepríjemnosti platiacim spotrebiteľom”. Ak by návrh v pôvodnej podobe prešiel, znamenalo by to koniec expresného online nakupovania, takzvaného „nakupovania jedným klikom” („one-click checkout”). Rovnako by spôsobil nepríjemnosti pri nákupoch, kde má zákazník v aplikácií alebo priamo na web stránke už vopred uložené informácie o svojej platobnej karte. „Celý rad komplikácií a nepríjemností, viac zamietnutých transakcií, komplikovanejší a menej pohodlný nákupný proces spotrebiteľa, za cenu malej, pridanej hodnoty” podľa vyjadrenia Petera Bayleyho zo spoločnosti Visa. "Manažment platobného procesu je vždy o rovnováhe medzi komfortom pri platení a bezpečnosťou. Ak posuniete rovnováhu príliš na jednu stranu, dosiahnete buď veľmi riskantný nákup alebo veľmi nepohodlný nákup”. 

 

Dôsledky tohto návrhu by pocítili aplikácie ako napríklad Uber. V zahraničí cena málokedy klesne na menej ako 10 eur za jazdu, a platba za službu by tak viac nebola automatická. Okrem frustrovaných spotrebiteľov by pocítili dopad aj zahraničné eshopy - mimo európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré by nespĺňali tieto nové európske štandardy. Podľa prieskumu spoločnosti Visa, 51% spotrebiteľov v Európe nakupuje online mimo EÚ. Ohrozený by bol obchod za viac ako 6 miliárd eur, pretože mnohé webové stránky, napr. tie v USA, by nespĺňali bezpečnostné štandardy EÚ.

Vízia jednotného online nakupovania

Dobrou správou je, že po nátlaku nakoniec EBA návrh pozmenila a zvýšila túto sumu na 30 eur.  Ide len o jeden z množstva návrhov EBA novej smernice európskej únie 2015/2366 „o platobných službách na vnútornom trhu“ (označovanej tiež ako PSD2). Prvá smernica (PSD 1) je v platnosti od novembra 2009, táto nová by mala nadobudnúť platnosť 13.januára 2018. EBA sa ňou snaží nastaviť a zaviesť európsky štandard pri overovaní platieb pri platení online. Ide o prvý pokus o zakotvenie technických noriem a bezpečnostných požiadaviek pri platobných službách do jednotnej legislatívy EÚ.

 

Ďalšie ustanovenia tejto smernice majú viesť k:

  • zjednodušeniu a k zvýšeniu bezpečnosti pri platení online,
  • lepšej ochrane spotrebiteľov voči podvodom, zneužitiu a iných platobných problémov,
  • posilneniu práv spotrebiteľov,
  • podpore a rozvoju inovatívnych spôsobov platby, ako je napr. platba cez mobil,
  • regulácii poplatkov za transakcie - napríklad k zrušeniu poplatkov pri platbe na základe typu debetnej/kreditnej karty spotrebiteľa,
  • dosiahnutiu hlavných cieľov, akými sú napríklad garancia rovnakých pravidiel v celej EÚ, rýchle a bezpečné platby, dostatočne zreteľné informácie pre spotrebiteľa pri online nákupe atď….

 

Čo je presne je EBA?

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) je nezávislý orgán EÚ, ktorý svojou činnosťou zabezpečuje regulácie a dohľad v európskom bankovom sektore. Medzi jeho celkové ciele patrí zachovanie finančnej stability v EÚ a zabezpečenie integrity, účinnosti a riadneho fungovania bankového sektora. Orgán pre bankovníctvo je súčasťou európskeho systému orgánov finančného dohľadu, ktorý tvoria tri orgány dohľadu: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). Orgán pre bankovníctvo je nezávislý orgán, ale zodpovedá sa Európskemu parlamentu, Európskej rade a Európskej komisii.

Sme súčasť EÚ

Či sa to niektorým z nás páči, alebo nie, sme súčasťou EÚ a jej legislatíva je pre Slovensko záväzná. Správa, že tento konkrétny návrh bol pozmenený je pre ecommerce svet potešujúca. Podľa štatistík totiž až 95% spotrebiteľov v Európe minie viac ako spomínaných 10 eur pri nákupe online. Pridanie ďalšieho kroku v nákupnom procese zákazníka by znamenalo viac opustených online nákupných košíkov, a skomplikovanie nákupného procesu.  

 

Každopádne môžeme očakávať zmeny v legislatíve elektronického obchodovania, ktoré prídu aj s účinnostouť spomínanej smernice. Veríme, že EÚ vo svojich iniciatívach na zlepšenie elektronického obchodovania v EÚ bude ďalej pokračovať, a bude pritom brať do úvahy pripomienky zainteresovaných strán. Jednotný a férový elektronický trh by vytvoril skvelé príležitosti aj pre slovenské eshopy pri ich expanzii do zahraničia. Faktom však naďalej zostáva, že trhový potenciál nakupovania online v rámci EÚ zostáva stále nevyužitý.  Chcete získať najrýchlešiu platobnú bránu pre váš eshop? Kontaktuje nás alebo sa u nás rovno registrujte!
 

 

Zdroje:

https://www.nfcworld.com/2017/02/22/350392/europe-relax-requirements-strong-customer-authentication-online-unattended-payments/

https://www.nfcworld.com/2016/11/22/348651/visa-warns-serious-disruption-online-payments-eba-proposal/

https://www.eba.europa.eu/languages/home_sk

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_en

http://www.reuters.com/article/us-payment-fraud-regulations-visa-idUSKBN13G2J6

author
Tomáš Neupauer

Diskusia k článku