Ako bezpečne platiť kartou?

streda, 17 júna |  2015

Položili ste si aj vy teraz otázku, že či dávame dostatočný pozor na to, aby sme predišli zneužitiu našich kariet?

Pokiaľ by som to príliš zovšeobecnil, platba kartou je pre mňa oveľa bezpečnejšia, ako platba v hotovosti. Pretože, keď vám niekto ukradne peniaze a kartu, je v tom obrovský rozdiel. Hotovosť považujem za oveľa ľahšie zneužiteľnú a takmer nedopátrateľnú. Kartou (pokiaľ na nej nemá útočník PIN poznačený) je možné zaplatiť iba online a dá sa okamžite zablokovať, resp. dopátrať jej zneužitie. Tým pádom môžete obísť bez škody. Ako však predísť všetkým zbytočným nepríjemnostiam, spojených so stratou/zneužitím platobnej karty?

Prečítajte si zopár praktických rád/pravidiel, s ktorými eliminujete riziko zneužitia platobnej karty.

1. Zaobchádzajte s kartou obozretne

Začnite kartu vnímať s rovnakou vážnosťou ako hotovosť, alebo občiansky preukaz. Majte na pamäti, že jej stratou sa vystavujete vysokému riziku zneužitia a všetkých nepríjemností s tým súvisiacich.

2. Nastavte si notifikáciu o každom pohybe na vašom účte

Predstavte si situáciu, že niekto odcudzí vašu kartu, a vy si to nevšimnete. Notifikácia od banky (mailom, či sms) vás o pohybe bude ihneď informovať. Vy tak môžete bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu zablokovaním karty. Skrátite tým čas na ďalšie viacnásobné zneužitie vašej karty.

3. Nastavte si limity!

V bežnom živote približne vieme, aká je naša maximálna denná spotreba. Odporúčame preto nastaviť si limity na bezhotovostné transakcie. Je na nás, či to bude 500€, 1000€, alebo 5000€. Buďte obozretní a nedajte zlodejom možnosť vybieliť váš účet až do dna!

4. Bezpečné používanie platobnej karty v offline i online prostredí.

Pri používaní karty v bankomate, prípadne pri platbe v predajni si jednou rukou prekryte druhú ruku tak, aby nebolo vidieť zadávaný PIN.

Pri platbe online kartou si buďte istí, či sú údaje o vašej platobnej karte prenášané bezpečne (SSL alebo SET protokol). Medzi bezpečnostné prvky patrí označenie internetovej adresy ako „https" a zámok na pravom spodnom okraji prehliadača (viď obrázok nižšie).

Dúfam, že naše rady padnú na úrodnú pôdu a aj takýmto spôsobom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti používania platobných kariet, ktoré na Slovensku momentálne aktívne využíva až 97% populácie.

author
Tomáš Vrtík Senior sales manager

Diskusia k článku